top of page
Smoorspoelen liggend paars.jpg

Smoorspoelen

Netsmoorspoelen

Motorsmoorspoelen

De eisen aan betrouwbaarheid, storingsvrije werking en efficiëntie worden steeds complexer bij moderne systemen en installaties. Toename van elektronica en data verwerking spelen hier een belangrijke rol.


Jaspers Transformatoren biedt hiertoe een oplossing in de vorm van een breed pakket van netsmoorspoelen en motorsmoorspoelen welke betrouwbaarheid, storingsvrije werking en efficiëntie in de praktijk kunnen garanderen.

1 EN 3-FASEN NETSMOORSPOEL

Jaspers netsmoorspoelen verminderen de harmonische stromen die door de frequentieomvormer worden gegenereerd en worden teruggekoppeld naar het netwerk ("harmonische netwerkverstoringen").


Bij gebruik van Jaspers netsmoorspoelen neemt de frequentie van de aandrijving af tot een waarde die in het algemeen gelijk is aan ongeveer 110% van de uitgangsstroom van de omvormer. Door de netstroom te verminderen, kan de dimensionering van de achterliggende componenten (zekeringen, motorbeschermingsschakelaars, contactors, RFI-filters) en voedingslijnen kosteneffectiever worden gemaakt.


Bovendien heeft de netsmoorspoel ook een filtereffect voor de frequentieomvormer naar het stroomopwaartse netwerk dat laagfrequente, lijngebonden radiostoorspanningen tot ongeveer 10 kHz uitzendt. Netspoelen verzwakken netfouten naar de omvormer.

MOTORSMOORSPOEL

Motorsmoorspoelen worden ingezet bij gebruik van frequentieregelaars. Een frequentieregelaar levert geen nette sinusvormige wisselspanning, maar een pulserende wisselspanning aan de motor. Het pulserende karakter van de uitgangsspanning heeft een aantal nadelen.

Het gebruik van Jaspers motorsmoorspoelen in de uitgang van de omvormer verbetert de volgende punten:

Motorkabel: verlenging van de lengte van de motorkabel (max. 100 m afgeschermd, max. 200 m niet afgeschermd)

Motorgeluid: vermindering van motorgeluid.

Motorverwarming: vermindering van de extra motorverwarming veroorzaakt door de PWM-spanningsgolfvormen.

Motorwikkeling: laden van de wikkelingsisolatie vanwege hoge dU / dt-waarden. De gebruikelijke dU / dt-waarde van sommige kV / μs voor moderne converters wordt verminderd bij gebruik van motorsmoorspoelen.

Smoorspoelen: Tekst

Vragen? Mail ons!

Bedankt voor de inzending!

Transformator paars filter.jpeg
Smoorspoelen: Contact
bottom of page