Motorsmoorspoelen

Motorsmoorspoelen worden ingezet bij gebruik van frequentieregelaars. Een frequentieregelaar levert geen nette sinusvormige wisselspanning, maar een pulserende wisselspanning aan de motor. Het pulserende karakter van de uitgangsspanning heeft een aantal nadelen.

 

Als kritische punten zijn op te merken:

  • Reducering van de levensduur van de motor door steile schakelflanken
  • Overspanning op de motor
  • EMC problemen
  • Verhoogde belasting van de regelaar
  • Problemen met lange aansluitdraden
  • Geluidsoverlast door ‘zingen’ van de motor
Een oplossing voor de genoemde problemen met betrekking tot de motor kan bewerkstelligd worden door de toepassing van motorsmoorspoelen. Deze maken van een pulserende spanning een sinusvormige spanning. Daarnaast kan door de toepassing van netsmoorspoelen storing van het net en naar het net op de regelaar worden voorkomen.

 

 

Download pdf bestand met technische specificaties: Motorsmoorspoelen